อย่าสร้างคำสัญญาขึ้นมา หากคิดเพียงว่าทำได้ แต่ลงมือทำไม่ได้

 


@acitmaster
คิด ทบทวน ~

Advertisements